Victor Salvia Punsoda

Student


Subline:

Kinematics and Robot Design


E-mail vsalvia (at) iri.upc.edu