Carme Torras - Homepage 

M.Sc. Mathematics, University of Barcelona (UB
M.Sc. Computer Science, University of Massachusetts at Amherst (UMASS
Ph.D. Computer Science, Polytechnical University of Catalunya (UPC
Professor of Research, Spanish Scientific Research Council (CSIC)
Head of research line Perception and Manipulation, Institut de Robotica i Informatica Industrial (IRI)

Summary and video of my lecture "Robotic Assistants: Science meets Fiction" at IJARS
Summary and video of my keynote "Clothing assistants: Challenges for robot learning" at ICRA'15
My presentation "Being human in the robot age" at ICRA'13 Science Forum "Robotics meets The Humanities"

Divulgació/Divulgación/Dissemination
¿Podría el ser humano extinguirse por un exceso de evolución? Entrevista en El Periódico, 27/11/2016
"Dissenyant l'assistent perfecte: Robòtica, ètica i literatura", Crònica a La Manyana, Celebració dels 60 anys del naixement de la IA, ACIA, 22/11/2016

Racó literari / Rincón literario / Literary corner

IRI (CSIC-UPC)
Llorens i Artigas 4-6, 08028 Barcelona,SPAIN
torras AT iri.upc.edu (e-mail)